Bouwproject

Goed onderwijs kan niet gegeven worden zonder de juiste faciliteiten. Denk hierbij aan ruime klaslokalen voorzien van stromend water en elektriciteit. Hygiëne op school is erg belangrijk, zeker in Afrikaanse landen als Malawi.

Nieuwe uitbreidingsplannen

Sinds 2008 wordt er al gebouwd aan de Ebenezer School. Het schoolgebouw groeit gestaag mee in lijn met de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In de oude situatie kon de school maximaal 300 leerlingen onderwijs geven.

Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen nam de afgelopen jaren sterk toe en daarom is in 2014 door het schoolbestuur besloten de school uit te breiden tot 600 kinderen. Dit betekent dubbele klassen vanaf Reception klas tot en met Grade 7.

Woningen voor leerkrachten

Om het werken op de Ebenezer School aantrekkelijk te maken, wil de school voorzien in goede huisvesting voor (potentiële) leerkrachten. De woningen zijn eenvoudig en van goede kwaliteit, zodat de onderhoudskosten beheersbaar blijven.

Bouwen in samenwerking met de lokale bevolking

Alle bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door de lokale bevolking. Ook de inkoop van materialen wordt zo veel mogelijk lokaal gedaan. Op deze manier wordt de plaatselijke economie gestimuleerd en wordt er werkgelegenheid gecreëerd in Nkhoma. Een westerse vrijwilliger coördineert de bouwwerkzaamheden en rapporteert de voortgang en de uitgaven aan Stichting ESM.

De bouwwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

  • Dit project steunen? Klik hier
  • Ga voor de laatste bouw foto’s naar onze Facebook pagina!

 

Bouwkosten

Bouwproject

Appartementencomplex, 5 single woningen € 70.000,-
3 personeelshuizen, per huis 2 woningen: € 45.000,- (x3)
Woning schoolhoofd, 1 woning: € 30.000,-
Inrichten terrein: € 10.000,-
Hek rondom terrein: € 15.000,-

TOTAAL KOSTEN:


€ 260.000,-

 

 

 

 

 

 

Ontvangen fondsen t/m april 2019: € 45.000,-